Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Сброс

Категории

Категории

Каталог

Фильтр

Отзывы клиентов

Active filters

Артикул: 44424-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 336 Вес (г): 504 Издательство: ЦУЛ Автор: Пєтухова О.М. Переплет: Мягкий
Артикул: 70469-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 292 Вес (г): 438 Издательство: ЦУЛ Автор: Забуранна Л.В. Переплет: Мягкий
Артикул: 57581-C4 Год издания: 2014 Количество страниц: 164 Вес (г): 246 Издательство: Лаборатория Базовых Знаний Автор: Александр Буравлев Переплет: Твердый
Артикул: 70193-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 252 Вес (г): 378 Издательство: ЦУЛ Автор: Козак Ю.Г. Та Ін. Переплет: Мягкий
Артикул: 65760-C4 Номер издания: 2-е вид. Год издания: 2017 Количество страниц: 254 Вес (г): 381 Издательство: ЦУЛ Автор: Юрій Козак Переплет: Мягкий
Артикул: 64665-C4 Номер издания: 2-ге видання Год издания: 2017 Количество страниц: 472 Вес (г): 708 Издательство: ЦУЛ Автор: Іншин М.І. Переплет: Мягкий
Артикул: 77867-C4 Номер издания: 15-е изд. Год издания: 2018 Количество страниц: 976 Вес (г): 1464 Издательство: МФПУ Синергия Автор: Юрий Рубин Переплет: Твердый
1 090,00 грн.
Артикул: 76886-C4 Номер издания: 8-е изд. Год издания: 2018 Количество страниц: 912 Вес (г): 1368 Издательство: МФПУ Синергия Автор: Рубин Ю. Переплет: Твердый
Артикул: 67033-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 352 Вес (г): 528 Издательство: ЦУЛ Автор: Мальська М.П. Переплет: Мягкий Розкрито теоретико-методологічні та медико-прикладні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання, проаналізовано розвіток сфери готельного господарства в Україні, здійснено маркетінгово-соціологічний аналіз ринку туристичних і готельних послуг, досліджено інвестиційну привабливість готельного господарства регіонів України. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління сфери готельного господарства в Україні. Для науковців, економістів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ, а також керівників і фахівців, що займаються питаннями управління розвитком сфери готельного господарства.
Артикул: 37754-C4 Номер издания: 2-е изд. Год издания: 2012 Количество страниц: 310 Вес (г): 465 Издательство: Алерта Автор: Федоренко В.Г. Переплет: Твердый
Артикул: 71068-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 256 Вес (г): 384 Издательство: Алерта Автор: Дема Д.І. Переплет: Мягкий
Артикул: 70194-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 288 Вес (г): 432 Издательство: ЦУЛ Автор: Мулик Т. О. Переплет: Мягкий Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу, подано теоретичні основи аналізу господарської діяльності, методику та організацію проведення аналізу виробничих ресурсів підприємств, процесу виробництва та аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємства. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на спеціалістів-аналітиків. *** *** *** ***
Артикул: 58314-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 600 Вес (г): 900 Издательство: ЦУЛ Автор: Онищенко В.О. Переплет: Мягкий
Артикул: 75010-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 176 Вес (г): 264 Издательство: Прометей Автор: Игорь Шандра Переплет: Твердый
Артикул: 58312-C4 Год издания: 2016 Количество страниц: 336 Вес (г): 504 Издательство: ЦУЛ Автор: Шара Євгенія Переплет: Мягкий Навчальний посібник Фінансовий облік І написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни Фінансовий облік І, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку, облік грошових коштів, облік короткострокових фінансових інвестицій, облік довгострокових фінансових інвестицій, облік дебіторської заборгованості, облік основних засобів, облік нематеріальних активів, облік запасів, облік виробничих запасів та палива, облік витрат виробництва, облік випуску готової продукції, облік витрат майбутніх періодів. У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури. Навчальний посібник Фінансовий облік І підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю Облік і аудит та аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.
Артикул: 36368-C4 Номер издания: 2-е вид. Год издания: 2013 Количество страниц: 608 Вес (г): 912 Издательство: Алерта Автор: Огійчук М.Ф. Переплет: Твердый