Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Сброс

Категории

Категории

Каталог

Фильтр

Отзывы клиентов

Active filters

Артикул: 41897-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 224 Вес (г): 336 Издательство: ЦУЛ Автор: Шкурупій О.В. Переплет: Мягкий
Артикул: 32530-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 252 Вес (г): 378 Издательство: ЦУЛ Автор: Гуцаленко Л.В. Переплет: Твердый
Артикул: 78110-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 432 Вес (г): 648 Издательство: Питер Автор: Татьяна Бендас Переплет: Твердый
Артикул: 78071-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 352 Вес (г): 528 Издательство: Питер Автор: А.Никитин Переплет: Твердый
Артикул: 78067-C4 Номер издания: 3-е Год издания: 2019 Количество страниц: 352 Вес (г): 528 Издательство: Питер Автор: Елена Змановская Переплет: Твердый
Артикул: 58964-C4 Номер издания: 4-е вид. Год издания: 2017 Количество страниц: 216 Вес (г): 324 Издательство: Алерта Автор: Шевчук С.В. Переплет: Мягкий
490,00 грн.
Артикул: 42197-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 432 Вес (г): 648 Издательство: ЦУЛ Автор: Найдьонов І.М. Переплет: Мягкий
Артикул: 76882-C4 Номер издания: 2-е изд. Год издания: 2018 Количество страниц: 240 Вес (г): 360 Издательство: МФПУ Синергия Автор: Федор Долгих Переплет: Мягкий
Артикул: 76692-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 288 Вес (г): 432 Издательство: Колибри Автор: Пауло Фрейре Переплет: Твердый
Артикул: 49429-C4 Номер издания: 9-те видання Год издания: 2018 Количество страниц: 328 Вес (г): 492 Издательство: Алерта Автор: Шевчук С.В. Переплет: Мягкий
Артикул: 75796-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 608 Вес (г): 912 Издательство: Арий Автор: Микола Зубков Переплет: Мягкий
Артикул: 75398-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 225 Вес (г): 337.5 Издательство: ЦУЛ Автор: Василь Каплінський Переплет: Мягкий
Артикул: 28350-C4 Номер издания: 4-е изд. Год издания: 2008 Количество страниц: 320 Вес (г): 480 Издательство: Алерта Автор: Кацавець Г.М., Паламар Л. Переплет: Твердый Мова ділових паперів. Підручник. - Кацавець Г.М., Паламар Л.М. є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено у систему освіти предметний курс з ділової мови. У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови – усної та писемної. Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування. Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови. Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловій мові. Пропонується окремий розділ, що знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та зразки ділових паперів. Для студентів вищих навчальних закладів.
Артикул: 75015-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 484 Вес (г): 726 Издательство: Лань Автор: Татьяна Фурсенко Переплет: Твердый В учебном пособии изложена методика и современные технологии преподавания мировой художественной культуры и искусства. Обобщён опыт учёных и учителей-практиков, представлены многочисленные примеры апробированных инновационных методов и приёмов преподавания МХК и искусства.Учебное пособие адресовано студентам, аспирантам, преподавателям учреждений высшего образования, готовящих специалистов по педагогическим музыковедческим направлениям (53.03.01 'Музыкальное искусство эстрады', 53.03.02 'Музыкально-инструментальное искусство', 53.03.03 'Вокальное искусство', 53.03.05 'Дирижирование', 53.03.06 'Музыкознание и музыкально-прикладное искусство'), а также всем тем, кто занимается проблемой педагогики искусства.
Артикул: 64664-C4 Номер издания: 3-тє вид. Год издания: 2017 Количество страниц: 426 Вес (г): 639 Издательство: ЦУЛ Автор: Онуфрієнко Г.С. Переплет: Мягкий В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як з метою згортання їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в диску- сії, статті, рецензії, конкурсної/ курсової/ дипломної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні. Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослідників, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації .
Артикул: 28354-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 298 Вес (г): 447 Издательство: Алерта Автор: Шевчук С.В. Робочий зошит укладено відповідно до програми курсу Практикум зукраїнської мови. Він складається із стартового диктанту, 14 практичних занять, бліц тестів до кожного заняття, підсумкової модульної контрольної роботи та тестового контролю самостійної роботи студентів. Зошит призначений для узагальнення, систематизації, поглиблення й закріплення здобутих у середній школі знань із правопису та слововживання, формування умінь і навичок аналізу мовних явищ. Робочий зошит може бути використаний під час практичних занять, а також виконання домашніх і самостійних завдань. Для студентів вищих навчальних закладів IIV рівнів акредитації, а такождля учнів, які готуються до ЗНО, учителів та всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.