Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Сброс

Категории

Категории

Каталог

Фильтр

Отзывы клиентов

Active filters

Артикул: 78092-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 252 Вес (г): 378 Издательство: ЦУЛ Автор: Плаксієнко В.Я. Переплет: Твердый
Артикул: 42201-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 76 Вес (г): 114 Издательство: ЦУЛ Автор: Безверхий К.В. Переплет: Мягкий
Артикул: 33670-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 256 Вес (г): 384 Издательство: ЦУЛ Автор: Базилюк А.В Переплет: Мягкий
Артикул: 28526-C4 Год издания: 2009 Количество страниц: 144 Вес (г): 216 Издательство: Диалектика-Вильямс Автор: Бенджамин Г., Спенсер Б. Впервые опубликованное в 1937 году, но актуальное и поныне руководство по анализу финансовых отчетов компаний, было составлено легендарным экспертом в области инвестиций Бенджамином Грэхемом. Эта книга, опубликованная много лет назад, но еще более, чем когда бы то ни было, ценная для нынешних инвесторов, представляет собой точную копию соответствующего классического текста, изложенную оригинальным языком непревзойденного эксперта в области инвестиций. Введение, которое отдает дань непреходящей ценности этой маленькой книги Бенджамина Грэхема, составлено Майклом Ф. Прайсом, одним из известнейших специалистов по инвестициям нашего времени
Артикул: 41317-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 288 Вес (г): 432 Издательство: ЦУЛ Автор: Блакита Ганна Переплет: Мягкий
Артикул: 36189-C4 Год издания: 2017 Год издания: 2017 Количество страниц: 792 Количество страниц: 792 Вес (г): 1188 Вес (г): 1188 Издательство: ЦУЛ Издательство: ЦУЛ Автор: Фаріон Іван Автор: Фаріон Іван Переплет: Мягкий Переплет: Мягкий
Артикул: 36128-C4 Год издания: 2017 Количество страниц: 216 Вес (г): 324 Издательство: ЦУЛ Автор: Верига Юстина Переплет: Мягкий У навчальному посібнику Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України - Верига Ю.А. розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію в управлінні, це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Видання розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів. Навчальний посібник буде також корисним практикуючим бухгалтерам, фінансистам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності.
Артикул: 43388-C4 Год издания: 2013 Количество страниц: 366 Вес (г): 549 Издательство: Алерта Автор: за заг. ред. Д. М. Серебрянського Переплет: Мягкий Досліджено теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності підприємствау системі бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Проаналізовано фіскально-адміністративні аспекти щодо податку на прибуток підприємств в Україні. На основі практичних прикладів систематизовано основні відмінності у визначенні податкового та облікового прибутку відповідно до норм Податкового кодексу України та Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, в т. ч. в частині нарахування амортизації. Розраховано відстрочений податок на прибуток. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду моделей співвідношення бухгалтерського та податкового обліку з податку наприбуток з акцентом на Німеччині та США. Визначено напрями гармонізації податкового та бухгалтерського обліку з податку на прибуток підприємств в Україні та оцінено вплив доходи бюджету країни (у частині амортизації) та на норми, що закріплюють відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування. Видання розраховане на науковців, практиків, викладачів, студентів, магістрантів,аспірантів, працівників міністерств та відомств, які цікавляться питанням обліку податку на прибуток та фінансових результатів діяльності у площині бухгалтерії.
Артикул: 37574-C4 Год издания: 2018 Количество страниц: 432 Вес (г): 648 Издательство: ЦУЛ Автор: Лівшиц Д.М. Переплет: Мягкий
Артикул: 33241-C4 Год издания: 2016 Количество страниц: 368 Вес (г): 552 Издательство: ЦУЛ Автор: Жолнер І.В. Переплет: Мягкий У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні,- проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглядається коло питань, що стосуються управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та ін. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій. В кінці кожного розділу наведені контрольні питання для самоперевірки студентів та тестові завдання. Підкреслено значення правових проблем фінансових відносин, особливо щодо податкового обліку. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації фінансового обліку на підприємствах.